DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ(F.B.E), DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1991-1992 /1991-1992 Düzey DOKTORA
ISCED Kodu 525 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 5
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; Yüksek Lisans derecesini, başvurdukları Doktora programından farklı alanda almış öğrencilere ve yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora öğrencilerine anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla Bilimsel hazırlık programı, uygulanabilir.
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü tezli yüksek lisans mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilir. Gemi İnşaatı Mühendisliği Anabilim Dalı, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Anabilim Dalı, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, Meteoroloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Deniz Hukuk Bölümü Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilir.Bunların dışındaki Anabilim Dalllarından mezun olanlar ve Tezsiz yüksek lisans mezunları programa kabul edilmemektedir.
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Yok
Program Başkanı Doç. Dr. GÖKHAN KARA

Vizyon

Hizmet alanı dünyayı kapsayan, farklı taşıma sistemlerini ve bunların hizmet şekillerini tümleştirerek ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak, mühendislik eğitimine dayalı uzman insan gücü ve ve akademisyenler yetiştirmek.

Misyon

Ulaştırma teknik, kural ve uygulamaları ile sektörleri yönlendirebilen lojistik yöntemlerini beceriyle kullanabilen uluslar arası normlarda hizmet veren alt yapıya sahip konusunda uzman çağdaş üst düzey profesyonel yöneticiler ve akademisyenler yetiştirmek .

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.