DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1991-1992 Düzey Lisans
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 75
Yabancı Dil İsteğe bağlı 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi.
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları Diploma programına kabul için ÖSYM nin yapmış olduğu Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) MF4 Puan kodu ile öğrenci alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) olmak üzere iki opsiyonda eğitim verilir. 1. sınıf bitirildikten sonra, 2. sınıfta öğrenciler Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) ve Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonlarından birini seçerler. Birinci sınıfın sonunda Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna başvurabilmek için öğrencilerin ÖSYM kılavuzundaki özel şartları (koşullar: 16, 32, 46, 169) sağlayarak 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimini başarmaları ya da muaf olmaları ve en az 30 gün deniz stajı yapmış olmaları gerekmektedir.
İş Birliği Kontenjan dahilinde denizcilik ile ilgili bölümlerden Dikey Geçiş Sınavı ile bölüme öğrenci kabulü yapılmaktadır. Dikey Geçiş Sınavı ile Güverte ile ilgili bölümlerden gelen öğrencilerin intibakı istedikleri ve OSYM kılavuzundaki şartları (koşullar: 16, 32, 46, 169) sağlamaları şartıyla Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna; diğer bölümlerden gelenlerin intibakı ise Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) opsiyonuna yapılır. Ayrıca kontenjan dahilinde, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan ve her yıl bölüm başkanlığınca belirlenen mühendislik bölümleri ve İ.Ü. İşletme Fakültesi öğrencileri yandal ya da çift anadal, İ.Ü. Ulaştırma Lojistik Yüksekokulu gibi okulların bölümlerinden öğrenciler bölümümüz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) opsiyonunda yandal yapabilmektedir. İç Yatay Geçiş yapan öğrencilerin intibakları Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) Opsiyonu’na yapılmaktadır. Diğer fakülte öğrencileri Çift Anadal Programına İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği uyarınca başvuramazlar. Çift Anadal Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) Opsiyonu diploması almaya hak kazanırlar. Yandal’ı bitiren öğrenciler Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) Opsiyonu Sertifikası almaktadır.
İş Birliği Olan İstanbul Üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya Bölümü, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğrencileri için Çift Anadal, Yandal işbirliği gerçekleşmiştir.
Program Başkanı Prof. Dr. MEHMET BİLGİN

Vizyon

İşletme Opsiyonu : Ulaştırma teknik, kural ve uygulamaları ile sektörleri yönlendirebilen lojistik yöntemlerini beceriyle kullanabilen uluslararası normlarda hizmet veren alt yapıya sahip çağdaş deniz ve kara elemanları yetiştiren, önder bölüm olmaktır. Güverte Opsiyonu : Uluslar arası Denizcilik Örgütünün belirlemiş olduğu standartlarda uluslararası alanda çalışabilecek Uzakyol Vardiya Zabiti ve Uzakyol Kaptanları yetiştirmek.

Misyon

Hizmet alanı dünyayı kapsayan, farklı taşıma sistemlerini ve bunların hizmet şekillerini entegre ederek ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak, mühendislik eğitimine dayalı insan gücü yetiştirmek. Türkiye ve dünya denizciliğinin gelişimine yönelik akademik çalışmalar yapılması ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçların denizcilik sektörüne katkı sağlamaktadır. Öğrencilerini, disiplinli, araştırmacı, analitik ve deterministik düşünce yapısına sahip, problem çözebilen, stratejik kararlar alabilen, liderlik ve yöneticilik vasıflarına haiz bireyler olarak yetiştirmek Bölümün temel hedeflerindendir. Ayrıca akademik kadrosuna yeniliklerin takibi, bilgi aktarımı ve sosyal iyileştirme konularında katkı vermektedir.

Kabul Koşulları

Diploma programına kabul için ÖSYM nin yapmış olduğu Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) MF4 Puan kodu ile öğrenci alınmaktadır.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.