BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2008-2009 Düzey lisans
ISCED Kodu 14,48 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 50
Yabancı Dil İngilizce
Mesleki Eğitim öğretmenlik uygulaması
Kabul Koşulları ÖYS, SAYISAL 1
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar yok
İş Birliği Yandal yapılabilen programlar: Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği Çiftanadal yapılabilen programlar: Sınıf Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği
İş Birliği Olan İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Matematik öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Program Başkanı Prof. Dr. SELÇUK HÜNERLİ

Vizyon

Türkiye’de sayıları az olan Bilgisayar ve Öğretim Teknologları yetiştirmek ve Teknolojinin ülke okullarında yaygınlaşmasında katkıda bulunmak

Misyon

Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyan ve geliştiren; yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileriyle donanmış, bilimsel yaklaşımı benimseyen; bilgi üreten ve uygulamalarıyla toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı ilke edinen; katılımcı ve paydaşlarla işbirliği yapabilen; ulusal değerlere sahip, evrensel değerlere açık; ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunlara duyarlı nitelikli eğitimciler yetiştirmek ve bu amaca yönelik bilimsel araştırmalar yapmak.

Kabul Koşulları

ÖYS, SAYISAL 1

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.