BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1989-1990 akademik yılı Düzey Lisans
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 93
Yabancı Dil Senatoca belirlenen yabancı dil notunu yapılacak ingilizce sınavında alamayan öğrenciler en fazla bir yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi alırlar.
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF-4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak. Ayrıca, kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler de ilan edilen kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok.
İş Birliği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan ve her yıl bölüm kurulunca belirlenen mühendislik bölümlerinin öğrencileri yandal ya da çift anadal yapabilirler. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri de İÜ Mühendislik Fakültesinin kendilerini kabul eden bölümlerinde yandal ve çift anadal yapabilirler.
İş Birliği Olan İstanbul Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi bölümlerinin öğrencileri Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde çift anadal ya da yandal eğitimi alabilmektedirler. Ayrıca, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri içinde Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde yandal ve çift anadal programlarını almış veya alan öğrenciler bulunmaktadır.
Program Başkanı Prof. Dr. AHMET SERTBAŞ

Vizyon

Bilgisayar Mühendisliği alanında verdiği eğitimle, dünyada önde gelen bölümler arasında yer almak ve yetiştirilen öğrenciler ile piyasadaki gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip eleman gereksinimini karşılamada öncü olmak..

Misyon

Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisans eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF-4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak. Ayrıca, kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler de ilan edilen kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

2019 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.