BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, DOKTORA PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1990-1991/1990-1991 Düzey Doktora
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 15
Yabancı Dil Yok.
Mesleki Eğitim İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; Yüksek Lisans derecesini, başvurdukları Doktora programından farklı alanda almış öğrencilere ve yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora öğrencilerine anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla Bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Kabul Koşulları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, BilgisayarEnformatik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın kabul edilecektir. Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği Bölümü mezunları bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki Bölümlerden mezun olanlar programa kabul edilmeyecektir.
İş Birliği Yurtiçi ve Yurtdışı eşdeğer programlarla ortak diploma programı yapılabilir.
İş Birliği Olan Yok.
Program Başkanı

Vizyon

Bilgisayar Mühendisliği alanında verdiği lisansüstü eğitimle, dünyada önde gelen bölümler arasında yer almak.

Misyon

Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre; ALES veya eşdeğeri sınav notu, yabancı dil notu, lisans ve yüksek lisans dersleri not ortalaması ve mülâkat sonuçları, Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.