JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1953 Düzey
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 30
Yabancı Dil %30 İngilizce
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSS Kılavuzunda belirtilen MF4 sayısal puanını alarak yerleştirilmiş olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan ve her yıl bölüm kurulunca belirlenen mühendislik bölümleriyle, yandal ya da çift anadal yapabilirler. Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğrencileri de İÜ Mühendislik Fakültesinin kendilerini kabul eden bölümlerinde yandal ve çift anadal yapabilirler.
İş Birliği Olan İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin Maden, Kimya, Metalurji, Jeoloji, İnşaat, Endüstri ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümlerinde çift anadal ya da yandal eğitimi almaktadırlar.
Program Başkanı Prof. Dr. ZİHNİ MÜMTAZ HİSARLI

Vizyon

Evrensel değerlere bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde, nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma yapan öncü bir Jeofizik Mühendisliği Bölümü olmak.

Misyon

Donanımlı, katılımcı, özgür bir bilimsel ortamda araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki etiğe saygılı, çağdaş, yetkin mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek.

Kabul Koşulları

ÖSS Kılavuzunda belirtilen MF4 sayısal puanını alarak yerleştirilmiş olmak.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.