İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1999-2000 Düzey
ISCED Kodu 14 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 52
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSYM KILAVUZUNDA YER ALAN KOŞULLAR; PUAN TÜRÜ SAYISAL
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar YOK
İş Birliği Programın fakülte içindeki diğer programlarla çift dal ve yan dal olanağı vardır.
İş Birliği Olan Programın fakülte içindeki diğer programlarla çift dal ve yan dal olanağı vardır. Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği
Program Başkanı Doç. Dr. DİLEK ÇAĞIRGAN GÜLTEN

Vizyon

Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası platformda başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmektir.

Misyon

Matematik eğitimi alanında aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan öğretmenler yetiştirmek ve bu amaca yönelik bilimsel araştırmalar yapmak.

Kabul Koşulları

ÖSYM KILAVUZUNDA YER ALAN KOŞULLAR; PUAN TÜRÜ SAYISAL

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.