ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1989 Düzey
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 103
Yabancı Dil Var. Yapılacak seviye tespit sınavını başaramayan öğrenciler hazırlık sınıfı okuyacaklardır.
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak. Ayrıca, kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler de ilan edilen kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan ve her yıl bölüm kurulunca belirlenen mühendislik bölümü öğrencileri yandal ya da çift anadal yapabilirler. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri de İÜ Mühendislik Fakültesinin kendilerini kabul eden bölümlerinde yandal ve çift anadal yapabilirler.
İş Birliği Olan İstanbul Üniversitesinin Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde eğitim alan öğrencileri Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde çift anadal ya da yandal eğitimi alabilmektedirler. Ayrıca, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri içinde halen Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde yandal ve çift anadal programlarına devam edenler bulunmaktadır.
Program Başkanı

Vizyon

Sektörde aranan Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştiren; güncel, bilimsel ve teknolojik problemlere çözümler üretebilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Misyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında evrensel düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilen, mesleğini tüm dünyada icra edebilecek, toplumun elektrik-elektronik alanında karşılaştığı problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilen mühendislerin yetişmesine rehberlik etmek.

Kabul Koşulları

ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak. Ayrıca, kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler de ilan edilen kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.