TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1999-2000 Düzey Lisans
ISCED Kodu 14 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 52
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavında gerekli puanı alarak programa öğrenci kabul edilmektedir. YGS puan türü TS-2'dir. Yabancı öğrenciler ise, Rektörlükçe belirlenmiş özel koşulları sağlayarak Türkçe Öğretmenliği programına kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Türkçe Öğretmenliği programı öğrencileri fakültemiz dahilinde aşağıda belirtilen programlarda Yandal ve Çift Anadal eğitimi yapabilmişlerdir: Yandal yapılmış olan programlar: Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Çiftanadal yapılmış olan programlar: Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Program Başkanı Prof. Dr. SELAHATTİN DİLİDÜZGÜN

Vizyon

Türkçe eğitimi alanındaki bilgi ve becerileri iyi değerlendirebilen ve Türkçe eğitimi alanındaki gelişmelere yön veren öncü bir program olmak.

Misyon

Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyan ve geliştiren; yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileriyle donanmış, bilimsel yaklaşımı benimseyen; bilgi üreten ve uygulamalarıyla toplumun gelişmesinde katkıda bulunmayı ilke edinen; katılımcı ve paydaşlarla iş birliği yapabilen; ulusal değerlere sahip, ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunlara duyarlı, Türkçe eğitimin gerekliliğine inanan nitelikli eğitimciler yetiştirmek ve bu amaca yönelik bilimsel araştırmalar yapmak.

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavında gerekli puanı alarak programa öğrenci kabul edilmektedir. YGS puan türü TS-2'dir. Yabancı öğrenciler ise, Rektörlükçe belirlenmiş özel koşulları sağlayarak Türkçe Öğretmenliği programına kabul edilirler.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.