SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1999-2000 Düzey Lisans
ISCED Kodu 14 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 57
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre TS-1 puanı ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı öğrenciler ise, Rektörlükçe belirlenmiş özel koşulları sağlayarak programa kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yoktur.
İş Birliği Fakültemizin diğer birimleriyle çift anadal ve yandal programı olanakları vardır.
İş Birliği Olan Fakültemizin diğer birimleriyle çift anadal ve yandal programı olanakları vardır. Hochschule Vechta ve Universitaet Hamburg ile Erasmus anlaşmamız bulunmaktadır.
Program Başkanı Prof. Dr. MUSTAFA AYDIN

Vizyon

Sosyal bilgiler eğitimi alanında yetişen öğretmenlerin çağdaş bilim ve öğretim alanlarında ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranışlarla Üniversitemizi ve Türkiye’yi temsil eder hâle gelmelerini sağlamak, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu sosyal bilgiler eğitimi alanındaki önder bilimsel bilgi birikimini oluşturmak ve Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgi ve becerileri iyi değerlendirebilen ve gelişmelere yön veren öncü bir program olmak.

Misyon

Sosyal bilimlerin üretimlerinin eğitimi alanlarında, ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri eğitecek, onların birbirleriyle aralarında sağlıklı ilişkiler kurma ve geliştirmelerine katkı sağlayacak, topluma rehber olacak, bu hususları akıl ve bilim ilkeleriyle irdeleyecek Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmenler yetiştirmek.

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınav sonuçlarına göre TS-1 puanı ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı öğrenciler ise, Rektörlükçe belirlenmiş özel koşulları sağlayarak programa kabul edilirler.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.