METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1991-1992 Düzey Lisans
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 60
Yabancı Dil yok
Mesleki Eğitim
Kabul Koşulları ÖSYM MF-4; Yabancı Uyruklu Öğrenciler için YÖS, Türki Cumhuriyet Öğrencileri İçin TCS
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar YOK
İş Birliği Bölümümüzün yandal, çift anadal işbirlikleri için Bölüm Kurulu'nca belirlenen diğer bölümlerle de kurulma olanağı vardır.
İş Birliği Olan Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bulunan Kimya, Kimya Müh., Makine Müh., Endüstri Müh., Çevre Müh., Jeoloji Müh., Jeofizik Müh., Maden Müh. Bölümleri ve Fizik Bölümü ile çift anadal, yandal işbirliği olanağı vardır. Ayrıca İşletme Fakültesi bünyesinde bölümümüz öğrencilerinin yandal ve çift anadal imkanı bulunmaktadır.
Program Başkanı

Vizyon

Alanında önder bir eğitim, bilimsel ve uygulamalı araştırma kurumu olmaktır.

Misyon

Teknolojik gelişimlere açık, sosyal sorumluluk sahibi, ülke endüstrisine katkılar sağlayan mühendis ve bilim adamı yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmaktır.

Kabul Koşulları

ÖSYM MF-4; Yabancı Uyruklu Öğrenciler için YÖS, Türki Cumhuriyet Öğrencileri İçin TCS

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.