MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1989/1989-1990 Eğitim-Öğretim Yılı Düzey Lisans
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 85
Yabancı Dil Hazırlık sınıfı
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF-4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Diploma Programı, İnşaat Mühendisliği Diploma Programı, Kimya Mühendisliği Diploma Programı, Endüstri Mühendisliği Diploma Programı ve Bilgisayar Mühendisliği Diploma Programı ile Çift Anadal/Yan dal, ortak diploma vb. işbirliği olanağı vardır.
İş Birliği Olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Diploma Programı, İnşaat Mühendisliği Diploma Programı, Kimya Mühendisliği Diploma Programı, Endüstri Mühendisliği Diploma Programı ve Bilgisayar Mühendisliği Diploma Programı ile yürütülmekte olan Çift Anadal/Yan dal programları vardır.
Program Başkanı Prof. Dr. NURKAN YAĞIZ

Vizyon

En çok aranan lisans derecesine sahip Makina Mühendislerini yetiştiren bölümlerden biri olmaktır.

Misyon

Temel bilimlere hakim, problem tanımlayıp alternatif çözüm yolları bulabilen, etik değerlere, toplumun ihtiyaçlarına ve çevreye duyarlı, teknolojik gelişmeleri takip eden, öncelikle Türkiye’nin teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip Makina Mühendisleri yetiştirmektir. Temel ve uygulamalı mühendislik konularında uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, üretilen bilgi ve teknolojinin niteliği ve niceliğinin toplumun yararını gözeterek planlanmasını özendirmektir.

Kabul Koşulları

ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF-4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.