KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1933-1934 Düzey
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 110
Yabancı Dil 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık mevcuttur.
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSYS kılavuzunda belirtilen MF4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Bölümümüz İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki tüm diğer bölümlere ile çift ana dal ve yan dal imkanları sunmaktadır. Her yıl yapılan başvurularda başvuran öğrencilerin AGNO'larına göre yapılan sıralama sonucu ÇAP programına en az 3 öğrenci ve yan dal programına da en az 3 öğrenci kayıt olmaktadır. Bu sayılar sadece son yıllardaki ortalama değerleri ifade etmektedir. Daha fazla sayıda öğrenciyi ÇAP veya Yan dal programlarına kabul etme imkanımız vardır. Başarı oranı % 95 dir. Terk edenlerin tamamı başarısızlık sebebi ile değil kendi istekleri ile terk etmiştir.
İş Birliği Olan 2001-2002 yılından bu yana kesintisiz olarak Çift anadal ve yandal programları devam etmektedir. Özellikle Kimya bölümü, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği vb. gibi bölümlerden başarılı bir şekilde ÇAP ve yan dal mezunları vermiş bulunmaktayız.
Program Başkanı

Vizyon

Bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan bir kimya mühendisliği bölümü olmaktır.

Misyon

Ülkemizde kimya sanayiinin kurulmasında ve gelişmesinde önemli katkıları olan ilk kimya mühendisliği bölümü olarak misyonumuz; Temel mühendislik ve kimya bilgileri yanı sıra laboratuar pratiği ile donatılmış, sanayiinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek üzere, sistemleri modelleyebilen, analiz edebilen ve yönetebilen, özgün ve nitelikli bilgi üretebilen ve bunları uluslararası ortamlara aktarabilen, bağımsız düşünme ve ifade etme yetisine sahip, ekip çalışmasına uyumlu, etik değerlere saygılı, çevre dostu ve insanlığın mutluluğu için çaba sarf eden , özgüveni yüksek, kimya mühendisleri yetiştirmek.

Kabul Koşulları

ÖSYS kılavuzunda belirtilen MF4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.