FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1998-1999 / 1999-2000 Düzey Lisans
ISCED Kodu 14 Öğretim Türü Örgün Öğretim
Eğitim Dili Türkçe Kontenjan Ort 50
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları Öğrenci ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavında gerekli puanı alarak programa kabul edilmektedir. YGS puan türü MF-2'dir. Yabancı öğrenciler ise, Rektörlükçe belirlenmiş özel koşulları sağlayarak Fen Bilgisi Öğretmenliği Programına kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Yok
İş Birliği Olan Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı öğrencileri, fakültemiz dahilinde aşağıda belirtilen programlarda Yandal ve Çift Anadal eğitimi yapabilmektediler: Yandal yapılabilen programlar: Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği,Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Özel Yetenekliler Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Çift Anadal yapılabilen programlar: Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Özel Yetenekliler Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Program Başkanı Prof. Dr. FATMA GÜLAY KIRBAŞLAR

Vizyon

Ülkemizin, zamanın gereklerine uyum sağlayabilmesi ayrıca bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde önemli rolü olan Fen Bilimleri öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye'nin en iyi kurumu olmaktır. Bu amaç doğrultusunda Anabilim Dalımız; öğretim elemanı kadrosunun alanında en iyisi olma yolunda güçlendirilmesi, diğer disiplinlerin öğretimini yürüten öğretim elemanlarıyla işbirliğinin arttırılması, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslar arası literatürdeki gelişmelerle uyum içinde olması, ulusal ve uluslar arası düzeydeki proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılımın artarak sürekliliğin sağlanması ve yansıtıcı, eleştirel analiz sürecini sürekli hale getirerek nitelikli bir gelişim sürecinin sağlanması için çaba gösterir.

Misyon

Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan - demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okur yazar; yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan - akademisyen ve fen öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır. Ayrıca fen ve teknoloji alanında ulusal ve uluslar arası işbirliğini geliştirerek bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan profesyonel eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslar arası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımaktır.

Kabul Koşulları

Öğrenci ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavında gerekli puanı alarak programa kabul edilmektedir. YGS puan türü MF-2'dir. Yabancı öğrenciler ise, Rektörlükçe belirlenmiş özel koşulları sağlayarak Fen Bilgisi Öğretmenliği Programına kabul edilirler.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.