ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1989 Düzey
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 54
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF4 türü puan alarak yerleştirilmiş olmak. Ayrıca, kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler de ilan edilen kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan ve her yıl bölüm kurulunca belirlenen mühendislik bölümleriyle, İÜ İşletme Fakültesi öğrencileri yandal ya da çift anadal yapabilirler. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri de İÜ Mühendislik Fakültesinin kendilerini kabul eden bölümleriyle İÜ İşletme Fakültesinde yandal ve çift anadal yapabilirler.
İş Birliği Olan İstanbul Üniversitesinin Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makina, Maden, Kimya ve Metalurji Mühendisliği ile Kimya Lisans Bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin yanısıra, İÜ İşletme Fakültesi öğrencileri de Endüstri Mühendisliği Bölümünde çift anadal ya da yandal eğitimi alabilmektedirler. Ayrıca, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri içinde halen Bilgisayar Mühendisliği ve İÜ İşletme Fakültesinde yandal ve çift anadal programlarına devam edenler bulunmaktadır.
Program Başkanı

Vizyon

Verilen eğitimle, Endüstri Mühendisliği konusunda Türkiye'nin bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip eleman gereksinimini karşılamada öncü olmak.

Misyon

Endüstri Mühendisliği alanında yetkin, araştıran, sorgulayan, bağımsız düşünebilen, yaratıcılık ve yeniliklere öncülük edebilen, yaptığı araştırma ve uygulamalarla toplumun ve endüstrinin gereksinimlerini karşılayan evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip uzmanlar yetiştirmek.

Kabul Koşulları

ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF4 türü puan alarak yerleştirilmiş olmak. Ayrıca, kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler de ilan edilen kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.