DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 2011-2012 Düzey
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort
Yabancı Dil yok
Mesleki Eğitim yok
Kabul Koşulları Diploma programına kabul için ÖSYM nin yapmış olduğu Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) MF4 Puan kodu ile öğrenci alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) olmak üzere iki opsiyonda eğitim verilir. 1. sınıf bitirildikten sonra, 2. sınıfta öğrenciler Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) ve Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonlarından birini seçerler. Birinci sınıfın sonunda Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna başvurabilmek için 1 Temmuz 2013 itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; boy, erkek öğrencilerde 1.65 m., kız öğrencilerde 1.60 m.’den az olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden yeterliliği sınavlarında başarılı olmak; İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nce öngörülen diğer sağlık koşullarına uygunluğunu, Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonunu seçecek öğrencilerin normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile gemiadamı olurluğunu belgelemek gerekir. Bu opsiyona geçenlerden yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yaşadığı siyasi, yıkıcı irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması, herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamış veya başvuru tarihinde hakkında soruşturma kamu davası ile taksirli suçlar hariç bahsi bir ceza davası açılmamış olması koşulu aranacaktır. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü kız ve erkek karma eğitim-öğretim yapan bir eğitim kurumudur. Birinci sınıf sonunda Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna başvuru koşullarını sağlayanlar ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Stajyer Gemiadamı Cüzdanı alarak ticaret gemilerinde 2,5 aylık açı
İş Birliği Kontenjan dahilinde iki yıllık denizcilik ile ilgili bölümlerden Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile de bölüme öğrenci kabulü yapılmaktadır. Dikey Geçiş Sınavı ile Güverte ile ilgili bölümlerden gelen öğrencilerin intibakı istedikleri takdirde Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) opsiyonuna; diğer bölümlerden gelenlerin intibakı ise Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) opsiyonuna yapılır. Ayrıca kontenjan dahilinde, iç yatay geçiş ile İ.Ü. Mühendislik Fakültesi’nin diğer bölümlerinden başarılı öğrenciler bölüme kayıt yaptırabilmektedir. İç Yatay Geçiş yapan öğrencilerin intibakları Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) Opsiyonu’na yapılmaktadır. Her yıl belli kontenjanda İ.Ü. Mühendislik Fakültesi’nin bazı bölümlerinden başarılı öğrenciler, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) opsiyonunda Çift Anadal yapabilmektedirler. Diğer fakülte öğrencileri Çift Anadal Programına İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği uyarınca başvuramazlar. Çift Anadal Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) Opsiyonuna intibakları yapılır. İ.Ü. Mühendislik Fakültesi’nin bölümlerinden ve İ.Ü. İşleme Fakültesi, İ.Ü.Ulaştırma Lojistik Yüksekokulu gibi okulların bölümlerinden öğrenciler bölümümüz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) opsiyonunda yandal yapabilmektedir. Yandal’ı bitiren öğrenciler Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) Opsiyonu Sertifikası almaktadır.
İş Birliği Olan DGS ile Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Gemi Yönetimi Mühendisliği (Güverte) Opsiyonu 2 öğrenci kabul olmuştur.
Program Başkanı

Vizyon

Uluslar arası Denizcilik Örgütünün belirlemiş olduğu standartlarda uluslararası alanda çalışabilecek Uzakyol Vardiya Zabiti ve Uzakyol Kaptanları yetiştirmek.

Misyon

Hizmet alanı dünyayı kapsayan, farklı taşıma sistemlerini ve bunların hizmet şekillerini entegre ederek ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak, mühendislik eğitimine dayalı insan gücü yetiştirmek. Türkiye ve dünya denizciliğinin gelişimine yönelik akademik çalışmalar yapılması ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçların denizcilik sektörüne katkı sağlamaktadır. Öğrencilerini, disiplinli, araştırmacı, analitik ve deterministik düşünce yapısına sahip, problem çözebilen, stratejik kararlar alabilen, liderlik ve yöneticilik vasıflarına haiz bireyler olarak yetiştirmek Bölümün temel hedeflerindendir. Ayrıca akademik kadrosuna yeniliklerin takibi, bilgi aktarımı ve sosyal iyileştirme konularında katkı vermektedir.

Kabul Koşulları

Diploma programına kabul için ÖSYM nin yapmış olduğu Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) MF4 Puan kodu ile öğrenci alınmaktadır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.