ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Genel Bilgi

Açıldığı Yıl 1990-1991 Düzey
ISCED Kodu 52 Öğretim Türü
Eğitim Dili Turkish Kontenjan Ort 92
Yabancı Dil Yok
Mesleki Eğitim Yok
Kabul Koşulları ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Senatosunun belirlediği esas ve şartlar uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel Koşullar Yok
İş Birliği Bölüm kurulu kararıyla belirlenmiş olan Jeofizik, Makine , İnşaat, Metalurji ve Malzeme, Kimya Mühendisliği Bölümleri ile Çift Anadal, Yandal olanakları vardır.
İş Birliği Olan İstanbul Üniversitesinin Elektrik-Elektronik, Makina, Endüstri, Kimya, Metalurji, İnşaat, Jeoloji, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği ile Kimya Bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin yanısıra, İÜ Su Ürünleri Fakültesi öğrencileri de Çevre Mühendisliği Bölümünde çift anadal ya da yandal eğitimi alabilmektedirler. Ayrıca, Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri içinde halen Bilgisayar, İnşaat Mühendisliği ve yandal ve çift anadal programlarına devam edenler bulunmaktadır.
Program Başkanı Prof. Dr. MEHMET BİLGİN

Vizyon

Çevre mühendisliği alanında verdiği lisans eğitimiyle, dünyada önde gelen çevre mühendisliği programları arasında yer almak.

Misyon

Çevre mühendisliği alanında bilimsel ve analitik düşünceye dayalı lisans eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak evrensel nitelikte rekabet gücüne sahip bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

ÖSYS Kılavuzunda belirtilen MF4 puanını alarak yerleştirilmiş olmak.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.