BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Mezuniyet Koşulları

• En az 8 ders ve seminer dâhil olmak üzere, derslerden en az 60 AKTS kredi,En az 30, en fazla 60 AKTS kredi değerinde, tez ve tez çalışması ile ilgili faaliyetler • AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu ve tez planı/projesi enstitüce kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda 90 AKTS tamamlayarak mezun olabilirler.

Ünvan

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans

İstihdam

Yurt içi veya yurt dışındaki çeşitli kamu ve özel kurumlarda çalışılabilmektedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.